Terms & Condition

Villkor för Hede Fashion Outlet.

VILLKOR
Villkor

Denna webbplats www.hedefashionoutlet.se ("vår webbplats") drivs av Hede Fashion Outlet AB. (Registreringsnummer 556575 4750), vars säte är Hede Fashion Outlet AB Box 10237, 434 23 Kungsbacka Sverige.

Din tillgång till och användning av vår hemsida, är föremål för och omfattas av alla tillämpliga lagar och förordningar och dessa villkor ("dessa villkor"). Läs dessa villkor noggrant. Om du inte accepterar dessa villkor, ska du inte använda vår webbplats.

1. Tillgänglighet och fel
Tillgång till och användning av vår webbplats tillhandahålls och tillåts på tillfällig basis. Webbplatsen är inte alltid tillgänglig och kan ha vissa fel. Vi har ingen skyldighet att uppdatera information som finns på vår hemsida. Vi förbehåller oss rätten att ändra, redigera, ta bort, stänga av eller avbryta, tillfälligt eller permanent, vår webbplats (eller någon del eller delar av den) och/eller information eller material tillgängligt via vår hemsida (eller någon del eller delar av den) med eller utan förvarning. Vår webbplats tillhandahålls i "befintligt skick" och "enligt tillgänglighet", och i den utsträckning som lagen tillåter utan villkor eller garantier.

2. Äganderätt
Om inget annat anges är vår webbplats, inklusive design, text, innehåll, arrangemang och annat relaterat innehåll skyddad enligt upphovsrätten och annan tillämplig immaterialrätt och vi är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter och andra äganderätter som rör vår hemsida. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Att publicera vår webbplats utgör inte ett avstående från någon rättighet på eller kopplad till vår webbplats. Förutom det som uttryckligen beviljas i dessa villkor, erhåller du inte några rättigheter, titel eller belöning kopplad till vår webbplats.

3. Användning av vår hemsida 
Vi ger dig begränsad rättighet att komma åt och använda vår hemsida för eget bruk. Det är inte tillåtet att: reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återutsända, distribuera eller på annat sätt utnyttja vår webbplats inklusive dess innehåll i kommersiellt syfte utan att erhålla tillstånd från oss; inte heller att göra sammanställningar av produktlistor, beskrivningar eller priser; göra derivat av vår webbplats eller dess innehåll; ladda ner eller kopiera information till förmån för annat företag, eller använda data mining, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg.

Du får skriva ut kopior, och ladda ner utdrag från vår hemsida för personligt bruk. Du får inte ändra pappers- eller digitala kopior av material du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från den tillhörande texten.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus eller annat material, som är skadligt eller tekniskt skadligt, försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, eller angripa vår webbplats via en denial of service eller en distribuerad överbelastningsattack . Vi kommer att rapportera sådana handlingar till berörda myndigheter. Tillgång till eller användning av vår hemsida och den information eller material som finns på vår webbplats kan vara förbjudet enligt lag i vissa länder eller jurisdiktioner. Du ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar och förordningar i det land där du har åtkomst till vår webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta din tillgång till vår hemsida (eller delar av den) när som helst om vi tror att du använder vår webbplats på något sätt som strider mot något av dessa villkor, och om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa villkor, måste du, enligt vårt önskemål, returnera eller förstöra alla kopior av det material du har skapat.

4. Registrering
Från tid till annan, kan vi begränsa tillgången till vår hemsida (eller delar av den) för användare som har registrerat sig hos oss. Om du registrerar dig hos oss för att använda begränsade områden (t.ex. registrering till vårt medlemskap), registrerar du dig som en personlig användare av vår webbplats. Tillgång till begränsade områden sker via användaridentifieringskod ("användar-ID"), lösenord och annan typ av information som en del av våra säkerhetsrutiner. Vi tillåter dig tillgång till begränsade områden av vår webbplats under förutsättning att: 
• du vid tidpunkten för registreringen är minst 18 år 
• du måste behandla ditt användarnamn och lösenord konfidentiellt, du får inte lämna ut det till någon annan, det får inte användas av någon annan till vår hemsida; 
• alla uppgifter om dig är korrekta; 
• du inte uppsåtligt registrerar ytterligare konton i syfte att missbruka funktionaliteten på vår webbplats eller andra användare; och 
• du inte kommer att utge dig för att vara en annan användare.

Du kan komma åt och uppdatera en stor del av den information som du försett oss under ”Medlemskap” på vår hemsida.

Om du inte uppfyller dessa villkor, särskilt när det gäller de ovannämnda förpliktelserna enligt punkt 5 i dessa villkor, kan vi när som helst inaktivera ditt användarnamn eller lösenord och på annat sätt avbryta din tillgång till Webbplatsen.

5. Innehållet på vår webbplats
Ingenting i vår hemsida utgör ett erbjudande att köpa eller sälja produkter och/eller tjänster i någon jurisdiktion. Vår webbplats innehåller endast information. Alla detaljer, beskrivningar och priser på produkter, och annan information som rör produkter och/eller tjänster som förekommer på vår webbplats är endast av allmän karaktär. Vi kan inte garantera att alla produkter och/eller tjänster som förekommer på vår webbplats är eller kommer att bli tillgängliga på en viss ort vid den tidpunkt du vill köpa en viss produkt och/eller tjänst.

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att all information är korrekt vid den tidpunkt då den laddas upp på vår hemsida, men det kan vara felaktig och ofullständig och kan komma att ändras. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar uppgifter om återförsäljare med dem och vi är inte, vilket anges i avsnitt 10 av dessa villkor, ansvariga för förlust som uppstår till följd av att man förlitar sig på informationen på webbplatsen.

6. material som laddas upp av användare
Användare av vår hemsida kan publicera innehåll eller synpunkter eller på annat sätt publicera material på olika delar av vår hemsida, inklusive i vårt chattforum, på anslagstavlan, i fotogallerier och på andra interaktiva områden. Vi varken godkänner, stödjer, supporterar, uppmuntrar eller instämmer i något innehåll, kommentarer eller material som läggs upp eller skickas av användare och publiceras av oss. Vi har inte undersökt, övervakat eller kontrollerat sådant innehåll, kommentarer eller material för riktighet, fullständighet eller överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar före publicering. Vi tar inget ansvar för sådant innehåll, kommentarer eller material. Om vi underrättas om otillåtet innehåll som läggs upp av användare, kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

Om du lägger upp innehåll eller kommentarer på, eller på annat sätt publicerar material varsomhelst på vår hemsida, inklusive foton: 
• ger du oss en icke-exklusiv, evig, royaltyfri, global licens att använda, reproducera, publicera, sända och sprida (och bevilja underlicenser att använda, reproducera, publicera, överföra och sprida) sådana innehåll, kommentarer eller material i valfritt format, inklusive tryckt och elektroniskt format; 
• du måste se till att inget innehåll, kommentarer eller material är olagligt, hotfullt, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller profant eller kan utgöra eller uppmana till beteende som kan betraktas som brott eller brott mot någon lag och du får inte lägga upp något material som avsiktligt syftar till att störa andra användare; 
• du kommer inte få betalt för något av innehållet, kommentarer eller material som publiceras; 
• du måste se till att innehåll, kommentarer eller material är ditt eget originalarbete och att du äger upphovsrätten och andra relevanta rättigheter; 
• om materialet är ett fotografi eller grafiskt material måste du ha tagit fotografiet eller skapat det grafiska materialet själv eller så måste du ha tillstånd från eller på annat sätt godkännande av ägaren till fotografiet och/eller det grafiska materialet och du måste ha fått samtycke från alla personer i det fall där personer tydligt kan identifieras;  och 
• vi kommer att publicera ditt namn tillsammans med eventuella fotografier eller grafiskt material som du skickar, men vi kan ändra eller ta bort kommentarer som du skickar med dem.

Offentliggörande av innehåll, kommentarer eller material, inklusive foto(n) eller grafiskt material som publiceras eller skickas av dig kommer att vara efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att göra tillägg eller strykningar i texten eller grafiken (inklusive redigering av foton eller grafiskt material) och att vägra, upphäva, avsluta eller på annat sätt ta bort, publicering av sådant innehåll, kommentarer eller material. Med undantag för personuppgifter, (som behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy), behandlas allt material som du skickar till oss som icke-konfidentiellt och utan äganderätt.

Du samtycker till att gottgöra oss mot tredje parts; skulder, fordringar, kostnader, förlust eller skada som vi drabbas av till följd av att publicera innehåll, kommentarer eller material som läggs upp eller skickas av dig.

7. tävlingar
Från tid till annan kan vi annonsera och köra tävlingar på vår webbplats. Särskilda villkor och regler kommer att gälla för sådana tävlingar. Se till att du läser dessa villkor och regler som gäller för de tävlingar du deltar i noggrant eftersom avtalsförpliktelser kan uppstå genom sådana villkor.

8. Tredjepartswebbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av icke-närstående företag och personer ("tredjepartswebbplatser"). Dessa länkar är endast avsedda att ge ytterligare information. Förekomsten av en länk till en tredjepartswebbplats på vår webbplats betyder inte att vi godkänner, stödjer eller tar något ansvar för en tredjepartswebbplats, dess innehåll eller användning, eller användning av produkter och/eller tjänster som görs tillgängliga genom tredjepartswebbplatser. Vi är inte ansvariga för eventuella skador eller förluster som orsakats på grund av din användning av, eller tilltro till, tredjepartswebbplatser och du använder tredjepartswebbplatser på egen risk. Alla villkor på de tredjepartswebbplatser du besöker kommer att gälla för dig när du är där och du bör kontrollera dem. När vi publicerar länkarna på vår hemsida har vi inte kontrollerat tredjepartswebbplatsernas riktighet, fullständighet eller överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar. Om vi underrättas om otillåtet innehåll i samband med en länkad tredjepartswebbplats, kommer vi omedelbart att ta bort respektive länkar från vår hemsida.

Vi har vissa arrangemang med noggrant utvalda företag, som säljer produkter eller tjänster på tredjepartswebbplatser kopplade till vår hemsida och som bär vårt varumärke eller anger en koppling till oss, såsom Hede Fashion Outlet presentkort. När du länkar vidare till en del av dessa tredjepartswebbplatser kan de i vissa fall fortfarande ramas in av vår webbplats eller ha vårt varumärke, och visas på en del av vår webbplats. Var medveten om att dessa produkter och tjänster säljs av ett annat företag. Även om vi väljer samarbetspartners noga, är vi inte ansvariga för de produkter och tjänster som de erbjuder och säljer, och du bör kontrollera alla villkor på tredjepartswebbplatser och för alla produkter och tjänster som de erbjuder.

9. Länkar till vår webbplats.
Du kan skapa en länk till vår hemsida från en annan webbplats eller dokument utan föregående skriftligt medgivande förutsatt att en sådan länk inte: skapar en ram eller någon annan webbläsare eller gränsmiljö runt innehållet på vår hemsida; innebär att vi stöder dina produkter eller tjänster eller någon av de produkter eller tjänster som är tillgängliga via den webbplats där du placerar en länk till vår hemsida; uppvisar något varumärke som används på vår webbplats utan vår tillåtelse eller tillåtelse från ägaren av något varumärke placeras på en webbplats som visar innehåll som är olagligt, hotfullt, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller profant eller kan utgöra eller uppmana till beteende som kan betraktas som brott eller brott mot någon lag; och skildrar oss, våra intressebolag eller de företag vi arbetar med (eller deras produkter och/eller tjänster) på ett falsk, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande sätt. Du är ensam ansvarig för webbplatsen där du publicerar en länk till vår hemsida och för påpekanden eller intryck som skapats om oss eller vår webbplats. Du är också ensam ansvarig för att uppmärksamma den som får tillgång till vår webbplats via din länk på dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att begära att varje länk eller länkar som du skapar till vår webbplats från en annan webbplats eller dokument tas bort ifall de strider mot dessa villkor.

10. Ansvarsbegränsning.
Vi i eget uppdrag samt på uppdrag av våra intressebolag, de anställda, rådgivare eller tredje part som anlitats av oss, begränsar vårt ansvar till följd av eller i samband med åtkomst eller användning av vår webbplats eller någon webbplats som den är kopplad till (oavsett om det baseras på kontrakt, försummelse, kränkning, strikt ansvar eller någon annan grund) för någon av följande förluster: 
• förluster uppkomna ur otillgänglighet av webbplatsen eller tekniska fel på webbplatsen; 
• förlust av data; 
• skada som orsakats av denial of service, virus eller annat tekniskt skadligt material;
• förlust av intäkter eller vinst eller förväntade besparingar; och 
• förlust till följd av omständigheter utanför vår kontroll och förlust som inte rimligen kan förutses i den omfattning som anges i denna bestämmelse enligt följande: Vi är endast ansvariga för skador som åsamkats dig i den utsträckning som vi: 
• har orsakat sådan skada som en följd av felaktigt uppsåt eller grov oaktsamhet; eller 
• har orsakat skada på liv, kropp eller hälsa till följd av felaktigt uppsåt eller oaktsamhet; eller 
• bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse som en följd av felaktigt uppsåt eller oaktsamhet.

Viktiga avtalsförpliktelser är sådana skyldigheter som är nödvändiga för att uppfylla syftet med ett kontrakt.

11. Skadestånd
Du samtycker till att gottgöra och hålla oss och våra intressebolag fria, i den utsträckning som tillåts av gällande lagar och förordningar, från alla anspråk, ansvar, förlust, kostnad eller efterfrågan i samband med att du bryter mot dessa villkor.

12. Val av lag och jurisdiktion
Vår webbplats styrs och drivs av oss från våra kontor i Sverige. Dessa villkor och alla frågor som uppstår eller som kan härledas till dessa villkor och denna webbplats inklusive dess innehåll regleras av svensk lag. Svensk domstol har icke-exklusiv rätt att avgöra eventuella tvister som kan uppkomma i samband med dessa villkor eller användning av vår webbplats.

13. Allmänt
Dessa användarvillkor innehåller hela överenskommelsen mellan dig och oss med avseende på användningen av vår webbplats. Ingen representation, meddelanden, uppmuntran, varken muntlig eller skriftlig, som inte ingår i dessa villkor (som uppdateras från tid till annan) skall vara bindande för varken dig eller oss. Det ovannämnda gäller inte ifall någon ingått individuella skriftliga medgivande.
    
Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir olaglig, ogiltig eller inte i enlighet med lagen i någon jurisdiktion, skall de återstående bestämmelserna i dessa villkor förbli i full kraft och effekt.

14. Frågor eller klagomål
Om du har frågor eller klagomål kan du kontakta oss genom att skriva till vårt juridiska team, Hede Fashion Outlet AB, Box 10237, 434 23 Kungsbacka. +46 (0) 300 57 00 57 eller mejla oss på info@hedefashionoutlet.se