POLICY

Hede Fashion Outlet's integritetspolicy.

HEDE FASHION OUTLET POLICY
Integritetspolicy

Hede Fashion Outlet AB ("Hede Fashion Outlet", "vi" eller "oss") är förpliktigad att skydda din integritet och denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") förklarar hur vi samlar in, bearbetar, använder, eller delger personlig information om dig. Om du har några frågor om sekretess eller dataskydd, kontakta oss på info@hedefashionoutlet.se.

Omfattningen av denna policy

Denna sekretesspolicy gäller webbplatsen www.hedefashionoutlet.se ("Webbplatsen"), och generell användning av din personliga information som kund till Hede Fashion Outlet och/eller i vårt köpcentrum. Från tid till annan kommer vi också att ge dig mer information om hur vi använder dina personuppgifter.

Sekretesspolicy gäller inte för andra tredjepartswebbplatser som inte drivs av Hede Fashion Outlet AB och som du kan nå via länkar på denna webbplats. Om du öppnar andra tredjepartswebbplatser som använder länkarna, kan operatörerna av dessa platser samla in personlig information från dig som kommer att användas av dem i enlighet med deras integritetspolicy, som skiljer sig från vår. Behandling av personuppgifter du delar med eller tillhandahåller tredje part omfattas inte av denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser igenom tredjepartsintegritetspolicyn innan du delar information med dem.

Information vi samlar in från dig och hur den används

Om du surfar på denna webbplats, registrerar dig för VIP-medlemskap, skickar ditt CV* och annan information i samband med vårt avsnitt om karriär eller deltar i andra aktiviteter (online eller off-line) som vi erbjuder eller driver från tid till annan, samlar vi in, bearbetar och använder dina personuppgifter (”personuppgifter" eller "information") för respektive ändamål. Den information vi samlar in, bearbetar och använder om dig och hur den används av oss beskrivs i detalj i tabellen i slutet av denna sekretesspolicy.

Var vi lagrar eller bearbetar din information; användning av tjänsteleverantörer

Vi eller våra leverantörer behandlar informationen antingen på datasystem i våra lokaler eller på datasystem hos våra tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer, som är kontrakterade av oss och hjälper oss att tillhandahålla dig tjänster, finns i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") och även i länder utanför EU/EES, inklusive Kina, Indien och USA. Sådana länder har inte lagar som skyddar din information i samma utsträckning som inom EU/EES. Informationen kan bearbetas av oss eller av våra leverantörer som är verksamma utanför EU/EES, men vi kommer att se till att din information behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lag om dataskydd.

Vi har infört säkerhetsprinciper, regler och tekniska åtgärder för att skydda den information som vi har under vår kontroll från obehörig åtkomst, olämplig användning eller spridning, obehörig ändring och olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust.

Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din information, kan vi inte garantera säkerheten för din information under överföringen till vår webbplats och all överföring sker på egen risk. När vi har fått din information, kommer vi att följa strikta rutiner och säkerhetsåtgärder för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Vi ser till att din information inte lämnas ut till tillsynsmyndigheter eller myndigheter utom då det krävs enligt lag eller annan reglering.

Upplysningar till våra Affiliates

Med ditt medgivande som vi fått separat från dig utanför denna sekretesspolicy kommer vi att lämna ut information om dig till företagen bakom VIA Outlets® och övriga VIA-Outlets®-medlemmar för att de ska kunna använda informationen för de ändamål som beskrivs i tabellen i slutet av denna sekretesspolicy för sina egna syften. För att ta reda på mer om företagen bakom VIA Outlets®, Hede Fashion Outlet och andra köpcenter som är VIA Outlets®-medlemmar, klicka här: www.viaoutlets.com. Användningen av informationen som lämnas ut till sådana bolag kommer att bli föremål för beskrivningen i respektive medgivande som du gett oss.

Vi kommer också att lämna ut din information till följande tredje part 

¥ Med ditt medgivande som vi fått från dig separat från denna sekretesspolicy delger vi information till våra noggrant utvalda marknadsföringspartners;
¥ När det gäller din Karriärinformation (se tabell i slutet av detta dokument) delger vi information till butikerna som är belägna på relevant ort i händelse av att du har lämnat in ett CV och ansökt om lediga tjänster i vårt Karriäravsnitt;
¥ Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela information för att uppfylla någon juridisk förpliktelse, eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet (vår verksamhets, våra kunders eller andras). Detta inkluderar utbyte av information med organisationer som ägnar sig åt bedrägeriskydd; och
¥ efterföljande rättsinnehavare eller ersättningsoperatörer av hela eller delar av vår verksamhet. Vi kommer att informera dig i förskott om denna beskrivning, och om nödvändigt kommer vi att inhämta ditt medgivande separat från denna integritetspolicy.
¥ Partners vår Lojalitets- och Partnerprogram, om du har registrerat dig för deras tjänster och begärde kreditering;
¥ Utgivare av vårt presentkort när du köper presentkortet*
¥ Se tabellen i slutet av dokumentet för mer information.

Cookies

"Cookies" är bitar av information som skickas från en webbserver till din dator. De lagras när du först besöker en webbplats och kan därefter användas av webbplatsoperatören för att få information när du återvänder till webbplatsen. Vi använder cookies för teknisk administration av webbplatsen, för att uppskatta vår publiks storlek och användningsmönster, för att lagra information om dina preferenser, att låta oss att anpassa vår webbplats efter dina individuella intressen och trafikövervakning. Se vår Cookie Policy för ytterligare information om cookies och hur vi använder dem och hur du kan inaktivera dem. För mer information om hur cookies fungerar kan det vara bra att besöka http://www.allaboutcookies.org/.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att behandla och använda dina personuppgifter endast så länge som det krävs för att använda dem i det syfte vi samlat in eller fått dem (se tabell i slutet av detta policydokument där vi beskriver syften). Om vi är skyldiga enligt lag att behålla denna information längre, kommer vi att blockera informationen och endast bearbeta och använda den för lagringsändamål. Efter den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut, kommer vi att ta bort personlig information.

Barn

Vi samlar inte medvetet in information från barn under 18 års ålder.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla din information i marknadsföringssyfte. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in din information) om vi har för avsikt att använda din information för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att indikera detta när vi samlar in din information. Du kan också utöva rätten när som helst genom att kontakta oss på info@hedefashionoutlet.se

Du har rätt att be oss berätta om vi har information om dig och i så fall få tillgång till denna information. För att få en kopia av all information som vi för närvarande har om dig, skicka oss dina kontaktuppgifter inklusive adress och giltig legitimation.

Du kan utmana den information som vi har om dig och, i förekommande fall, kan du begära att information raderas, rättas, ändras eller kompletteras. Vi förbehåller oss rätten att vägra att ge dig en kopia av din information i undantagsfall, men kommer att ge skäl för vår vägran.

Ändringar i vår integritetspolicy

Eventuella ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy kommer att presenteras på webbplatsen eller på annat sätt meddelas dig.
 

Grupp Syfte Vilka uppgifter? Hur vi använder din information
Surfande Användning av cookies, framför allt för att anpassa vår webbplats efter dina behov och ge dig en trevligare surfning; för statistiska ändamål; att upprätthålla och förbättra webbplatsen; i reklamsyfte, allt i enlighet med vår Cookie Policy. När du surfar på webbplatsen utan att ange någon personlig information på vår webbplats samlar vi in, bearbetar och använder följande information enligt vad som beskrivs i vår Cookie Policy:

Om du besöker webbplatsen samlar våra cookies in information från dig. Se vår Cookie Policy för mer information.
 
Vi använder cookies på vår webbplats till exempel för:

¥Att driva sajten; vissa tjänster fungerar inte utan cookies;
¥ Att ge dig personlig tillgång och förbättra våra tjänster;
¥ För statistiska ändamål, t.ex. antal besök,
¥ För underhåll och förbättring av webbplatsen;
¥ För att anpassa vår annonsering.
Se vår Cookie Policy för ytterligare information om cookies och hur vi använder dem
 

Karriär (skicka CV) Vi behandlar din information för din ansökan till ett varumärke eller centralt. ¥ Den information du lämnar när du skickar in ditt CV inklusive titel, namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, önskade positioner, arbetstyp, kompetens, erfarenhet, nationalitet, föredragna avdelningar, tillgänglighet, var du hört talas om den lediga tjänsten och ytterligare information som du tillhandahåller i ditt CV;
¥ Den information du lämnar när du registrerar dig i karriärportalen, inklusive efternamn, e-postadress, titel, språk och ytterligare information du lämnar till oss;
¥ Dina jobbintressen och föredragna befattningar, om du godkänner dessa uppgifter;
¥ Information om din anställningsintervju; och
¥ Information om du är anställd.
 
¥ Vi hostar och driver karriärsidan;
¥ Med ditt medgivande överför vi information till det specifika varumärke du ansökt till
¥ Vi är inte ansvariga för hur varumärkena behandlar din information; Du kan få mer information om hur de olika varumärkena behandlar din information i jobberbjudandet eller i den aktuella butiken.
¥ Vi använder bara din information om du ansökt till en tjänst i Hede Fashion Outlet eller andra centra som är VIA Outlets®-medlemmar;
¥ Den information som lämnas när du skickar in ditt CV kommer endast att användas i rekryteringssyfte.
Kontakta oss Vi använder din information för att svara på dina frågor eller funderingar. Om du kontaktar oss via webbplatsen kan vi föra ett register över den korrespondens och den information du lämnar, inklusive din e-postadress och, om du ger den till oss, samt ditt namn. Om du kontaktar oss via webbplatsen, kommer vi endast att använda din information i förhållande till varje ytterligare korrespondens med dig.
Online-registrering för VIP-program Vi använder denna information för att kunna tillhandahålla dig de tjänster som ingår i VIP-programmet och för att anpassa dem till dina önskemål och behov. Den information du lämnar vid registrering till vårt medlemskapsprogram är ditt förnamn, efternamn, e-postadress, det faktum att du är över 18 år och - om de tillhandahålls av dig - ytterligare information om din postadress och preferenser för leverans av kommersiella utskick och språkinställningar. Dessutom samlar vi in information om din användning av VIP-program samt din användning av och registreringsuppgifter för online VIP-medlemskap. För att kunna registrera dig måste du acceptera villkoren för VIP-medlemskap. ¥ För att förstå dina behov och tillhandahålla dig de tjänster du har begärt;
¥ För att ge dig (även skräddarsydd) information om händelser, specialerbjudanden, kampanjer och andra frågor av betydelse för VIA Outlets®, Hede Fashion Outlet och andra center som är VIA Outlets®-medlemmar eller butiker som du angivit att du är intresserad av eller som vi anser kan vara av intresse för dig (inklusive mejlutskick);
¥ Endast med ditt medgivande, att dela information med våra noggrant utvalda marknadsföringspartners i syfte att informera dig om varor, tjänster, kampanjer, erbjudanden och kommande händelser som vi anser kan vara av intresse för dig;
¥ Endast med ditt medgivande, för forskning och analys och så att vi kan kontakta dig från gång till gång för ett sådant ändamål eller för att genomföra undersökningar eller fokusgrupper;
¥ För att administrera ditt medlemskap och att informera dig om ändringar i våra tjänster; från tid till annan kan vi dela information med noggrant utvald tredje part i aggregerat, anonymt format för att göra det möjligt för oss att övervaka framgång och driften av programmet.
 
Foto/ videodelning/ forum/ bloggar/ webbplatser för sociala medier  Interagera och kommunicera med dig; andra ändamål kommer att beskrivas på respektive forum.

¥ Den information eller bilder som du delar när du lägger upp innehåll eller kommentarer på, eller på annat sätt lämnar in material för publicering på olika delar av vår webbplats, inklusive blogg, mikro-blogg, forum, video- och fotogallerier och andra interaktiva områden

Om du aktiverar en social plugin som ingår i vår webbplats, för att aktivera funktionen för respektive sociala plugin och kommunicera med respektive sociala medieplattform som beskrivs närmare i vår integritetspolicy eller i beskrivningen av funktionerna på respektive plattform för sociala medier.
 

¥ Ta reda på mer om vår Cookie Policy. På respektive webbplats får du mer information om behandlingen av din information från Hede Fashion Outlet på olika sociala medier eller plattformar.
Registrering på mässor och offentliga evenemang för VIP-program Vi använder den här informationen för att kunna tillhandahålla dig tjänster som ingår i VIP-programmet och för att anpassa dem till dina önskemål och behov. Den information du lämnar vid registrering till vårt medlemskapsprogram är ditt förnamn, efternamn, e-postadress, det faktum att du är över 18 år och - om de tillhandahålls av dig - ytterligare information om din postadress och preferenser för leverans av kommersiella utskick och språkinställningar. Dessutom samlar vi in information om din användning av VIP-program samt din användning av och registreringsuppgifter för online VIP-medlemskap. För att kunna registrera dig måste du acceptera villkoren för VIP-medlemskap. ¥ För att förstå dina behov och tillhandahålla dig de tjänster du har begärt;
¥ För att ge dig (även skräddarsydd) information om händelser, specialerbjudanden, kampanjer och andra frågor av betydelse för VIA Outlets®, Hede Fashion Outlet och andra center som är VIA Outlets®-medlemmar eller butiker som du angivit att du är intresserad av eller som vi anser kan vara av intresse för dig (inklusive mejlutskick);
¥ Endast med ditt medgivande, att dela information med våra noggrant utvalda marknadsföringspartners i syfte att informera dig om varor, tjänster, kampanjer, erbjudanden och kommande händelser som vi anser kan vara av intresse för dig;
¥ Endast med ditt medgivande, för forskning och analys och så att vi kan kontakta dig från gång till gång för ett sådant ändamål eller för att genomföra undersökningar eller fokusgrupper;
¥ För att administrera ditt medlemskap och att informera dig om ändringar i våra tjänster; från tid till annan kan vi dela information med noggrant utvald tredje part i aggregerat, anonymt format för att göra det möjligt för oss att övervaka framgång och driften av programmet.
 
Registrering personligen hos avdelningen för VIP-program Vi använder den här informationen för att kunna tillhandahålla dig tjänster som ingår i VIP-programmet och för att anpassa dem till dina önskemål och behov. Den information du lämnar vid registrering till vårt medlemskapsprogram är ditt förnamn, efternamn, e-postadress, det faktum att du är över 18 år och - om de tillhandahålls av dig - ytterligare information om din postadress och preferenser för leverans av kommersiella utskick och språkinställningar. Dessutom samlar vi in information om din användning av VIP-program samt din användning av och registreringsuppgifter för online VIP-medlemskap. För att kunna registrera dig måste du acceptera villkoren för VIP-medlemskap. ¥ För att förstå dina behov och tillhandahålla dig de tjänster du har begärt;
¥ För att ge dig (även skräddarsydd) information om händelser, specialerbjudanden, kampanjer och andra frågor av betydelse för VIA Outlets®, Hede Fashion Outlet och andra center som är VIA Outlets®-medlemmar eller butiker som du angivit att du är intresserad av eller som vi anser kan vara av intresse för dig (inklusive mejlutskick);
¥ Endast med ditt medgivande, att dela information med våra noggrant utvalda marknadsföringspartners i syfte att informera dig om varor, tjänster, kampanjer, erbjudanden och kommande händelser som vi anser kan vara av intresse för dig;
¥ Endast med ditt medgivande, för forskning och analys och så att vi kan kontakta dig från gång till gång för ett sådant ändamål eller för att genomföra undersökningar eller fokusgrupper;
¥ För att administrera ditt medlemskap och att informera dig om ändringar i våra tjänster; från tid till annan kan vi dela information med noggrant utvald tredje part i aggregerat, anonymt format för att göra det möjligt för oss att övervaka framgång och driften av programmet.
 
Svara på vår e-post Vi använder bara din information för att svara på dina frågor. All information du lämnar när du svarar på våra e-postmeddelanden, inklusive titel, namn, kontaktuppgifter, ändringar i dina kontaktinställningar och i vissa fall föredragna språk. ¥ Om du kontaktar oss via e-post, kommer vi endast att använda din information i ytterligare korrespondens med dig.

Undersökningar/

research

Genomföra undersökningar och forskning för en kontinuerlig förbättring av våra tjänster. Vi kan be dig delta i undersökningar eller gå med fokus-/forskningsgrupper och de uppgifter du lämnar genom dessa, inklusive dina önskemål och profilinformation. Med ditt medgivande kommer dessa data att användas för att mäta våra produkter och tjänster för kontinuerlig förbättring. Uppgifterna kan även delas med våra noggrant utvalda marknadsföringspartners för dataanalys och för att förbättra våra varor, tjänster, kampanjer, erbjudanden och kommande händelser som vi anser kan vara av intresse för dig.
Utlottningar Vi använder bara din information för att köra och administrera utlottningen. Förnamn och efternamn, födelsedatum, gatuadress, postnummer, ort, land och e-postadress, samt information som skapas i samband med ditt bidrag, såsom status som en deltagare eller vinnare, i förekommande fall. Vi samlar in, bearbetar och använder alla personuppgifter som delgivits oss i samband med utlottningen endast i enlighet med tillämpliga lagar och regler med hänvisning till skydd av personuppgifter. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part. Detta gäller inte för VIA Outlets® och tjänsteleverantörer som hjälper oss att utföra utlottningen. Dina personuppgifter kommer att samlas in, bearbetas och används endast i syfte att utföra utlottningen.
       

Observera att det inte alltid är nödvändigt att fylla i alla fält med information för att kunna dra nytta av våra tjänster eller kampanjer men nödvändiga datafält är vanligtvis markerade med en asterisk *.

Vi kommer att kontakta dig via post, e-post, SMS, via telefon eller på annat sätt, endast det kontaktsätt som du lämnat ditt samtycke eller annat tillstånd till. t.ex. i registreringen till VIP-medlemskap.