POLICY

Hede Fashion Outlet's integritetspolicy. Senast uppdaterad: 16 mars 2018

Hede Fashion Outlet (“centret”) värnar om att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur centret samlar in och använder personuppgifter om dig om du,

•    går in på och använder webbplatsen http://hedefashionoutlet.se/ (“webbplatsen”),
•    går med i VIA Outlets VIP-program för centret,
•    går med i VIA Outlets Fashion Club för centret,
•    anmäler dig för att få nyhetsbrevet från centret,
•    deltar i tävlingar eller utlottningar som vi håller i,
•    använder Wi-Fi-anläggningen när du besöker centret,
•    beträder ett område i centret där vi arbetar med övervakningskameror,
•    använder parkeringsplatserna vid centret, eller
•    kontaktar oss i samband med något av ovanstående.

Observera att andra integritetspolicys gäller i förhållande till vår användning av dina personuppgifter annat än i samband med de typer av interaktion som anges ovan. Vi kommer att hänvisa dig till dessa policys då övrig interaktion skulle bli aktuell.

Vänligen läs denna integritetspolicy noga för mer information om:
•    Vilka vi är 
•    Personuppgifter som vi samlar in om dig, hur de används och varför, inklusive den rättsliga grunden för vår behandling
•    Marknadskommunikation och automatiserade beslut (inklusive profilering)
•    Vem vi delar dina personuppgifter med 
•    Hur vi använder cookies
•    Hur länge vi behåller dina personuppgifter
•    Vår policy om barns personuppgifter
•    Dina rättigheter
•    Länkar till andra webbplatser
•    Ändringar i denna integritetspolicy
•    Hur du kan kontakta oss

Du har rätt att invända mot vissa typer av behandling, inklusive behandling för direktmarknadsföring (vilken vi endast gör med ditt samtycke). För mer information, se avsnittet "Dina rättigheter".

Såvida du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i relation till dina personuppgifter, kontakta oss på Privacy.Hede@viaoutlets.com.

Vilka vi är
När du interagerar med centret av en eller flera av anledningarna, vilka anges i början av denna integritetspolicy, kontrolleras de personuppgifter som centret samlar in från dig eller som du ger till centret, av en kombination av följande företag inom VIA Outlets portfölj:

•    Hede Fashion Outlet AB, organisationsnummer 556575-4750, ett bolag registrerat i Sverige, med säte på Kungsparksvägen 80, 434 39 Kungsbacka, Sverige (”Centre Propco”),
•    VIA Manco (UK) Limited, ett privat aktiebolag i England med organisationsnummer 08686315, med säte på 20 Air Street, London W1B 5AN, Storbritannien ("VIA Manco UK").

Den särskilda kombinationen beror på orsaken till din interaktion med oss. Vänligen se tabellen i slutet av denna integritetspolicy för mer information om vilket av de ovan nämnda företagen som kontrollerar de personuppgifter vilka centret samlar in från dig eller som du ger till centret i samband med varje typ av interaktion som omfattas av denna integritetspolicy.

Hänvisningar i denna integritetspolicy till "vi" eller "oss" refererar till Centre Propco och VIA Manco UK.

Vi värnar om att skydda din integritet och är (beroende på anledningen till din interaktion med oss, som förklarats ovan) gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter i den mening som avses i de dataskyddslagar som är tillämpliga i (”EU”) och i ekonomiska samarbetsområdet ("EES").

Personuppgifter som vi samlar in om dig, hur de används och varför, inklusive den rättsliga grunden för vår behandling
Tabellen i slutet av denna integritetspolicy beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in om dig, hur de används och varför. Den innehåller även den rättsliga grunden till att behandla dina personuppgifter på det här sättet.

Du ger oss rätten att kombinera de personuppgifter vi samlar in om dig via de olika kanalerna du använder för att interagera med oss (till exempel, surfar på vår webbplats, registrerar dig för VIP-programmet eller Fashion Club eller kontaktar oss). Dessutom kan vi kombinera informationen vi har om dig med information som innehas av våra utvalda partners eller butiker där du har samtyckt till att de kan dela din information med en tredje part. Det ligger i vårt legitima intresse att göra detta så att vi kan bilda en tydligare bild om vår kundbas och därmed förbättra våra tjänster och marknadsföringsaktiviteter (vilket också kan gynna dig).

När det gäller VIP-programmet, behöver vi bara samla in din e-postadress och ditt bosättningsland, för att du ska kunna registrera dig och fortsätta använda tjänsten. När det gäller Fashion Club, för att du ska kunna registrera dig och fortsätta använda tjänsten, behöver vi ditt namn, e-postadress, bosättningsland, språk, kön och födelsedatum, så att vi kan skicka dig skräddarsydda förmåner utifrån den information du tillhandahåller och för de ändamål som anges i tabellen i slutet av denna integritetspolicy. Uppger du fler personuppgifter på vår begäran, kan vi ge dig en bättre service och erfarenhet. Till exempel, vilket vi har uppgett i tabellen i slutet av denna integritetspolicy, samlar vi in viss information om de köp du gör i centret, så att du kan njuta av alla förmåner med VIP-programmet och Fashion Club (beroende av vad som är tillämpligt i relation till vad du har registrerat dig för).

Om du ber oss att sluta använda dina personuppgifter (se avsnittet "Dina rättigheter") kan vi eventuellt inte kunna ge dig alla förmåner med centret.

Marknadskommunikation och automatiserade beslut (inklusive profilering)
För att kunna förse dig med alla förmåner i VIP-programmet och Fashion Club, ber vi om ditt tillstånd att skicka information om de senaste nyheterna, speciella evenemang, erbjudanden, kampanjer och andra fördelar med VIP-programmet och Fashion Club (som tillämpligt beroende på vad du har registrerat dig för) på centret. Vi ber också om ditt tillstånd att skicka dig vårt nyhetsbrev. Vi använder din e-postadress för att kontakta dig med denna information.

Då denna information är en integrerad del av VIP-programmet kommer du inte att kunna ansluta dig till VIP-programmet om du inte tillåter oss att göra ovanstående.

Du kan välja att dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att klicka på länken för avregistrering av VIP-programmet, Fashion Club eller nyhetsbrevet som du får från oss eller genom att sända en e-post till oss på Marketing.Hede@viaoutlets.com.

Som nämnts ovan, är denna information en del av VIP-programmet. Väljer du att avregistrera dig från VIP-programmets nyhetsbrev, lämnar du således VIP-programmet.

När det gäller VIP-programmet och Fashion Club använder vi också teknik som spårar ditt inköpsbeteende i centret. Detta hjälper oss att bygga en profil av dina preferenser vad beträffar varumärken och produkter. Vad det här betyder för dig är att du mer sannolikt kommer att få erbjudanden som är skräddarsydda för dina specifika preferenser, baserat på din tidigare transaktionsaktivitet. Det innebär även att vi inte skickar samma erbjudanden till alla medlemmar i Fashion Club eller i VIP-programmet, du får således inte samma erbjudanden som en annan medlem i Fashion Club eller i VIP-programmet (beroende på vad du har registrerat dig för).

Om du inte samtycker till de automatiserade beslut som vår teknik kan göra i relation till dig, kan du kontakta oss och vi undersöker då det för dig (se avsnittet "Hur du kan kontakta oss").

Vem vi delar dina personuppgifter med
För de ändamål som anges i avsnittet ”Personuppgifter som vi samlar in om dig, hur de används och varför, inklusive den rättsliga grunden för vår behandling” tillhandahåller vi ibland dina personuppgifter till andra företag inom VIA Outlets-portföljen och vissa tjänsteleverantörer vilka utför olika tjänster å våra vägnar. Dessa inkluderar:

•    Codilink UK Ltd (Coniq) bildat och registrerat i England och Wales med organisationsnummer 06269999, med säte på 3 Wesley Gate, Queens Road, Reading, Berks, RG1 4AP, som hjälper oss med att,

 • lagra och kombinera data,
 • behandla transaktionsinformation för medlemmarna i VIP-programmet och i Fashion Club, 
 • kommunicera med våra medlemmar i VIP-programmet och i Fashion Club om förmånerna med dessa lojalitetsprogram, 
 • kommunicera med kunder som har anmält sig för att få vårt nyhetsbrev och
 • kommunicera med deltagare i tävlingar och utlottningar som vi håller i från tid till annan, 

•    butiker/varumärken på centret som kan hjälpa dig med att anmäla dig till Fashion Club i deras butik på centret,
•    tjänsteleverantörer som hjälper oss med våra informationstekniska system (inbegripet säkerhet), 
•    en molnleverantör som lagrar informationen i vår kunddatabas och
•    tjänsteleverantörer som hjälper oss att använda övervakningskameror samt igenkänningssystem för fordons registreringsskyltar vid centret.

I vissa fall kan de personuppgifter vi samlar in från dig också finnas tillgängliga eller behandlas utanför EES. Sådana destinationer kanske inte har lagar som skyddar din information i samma utsträckning som inom EES. Vi har skyldighet att se till att dina personuppgifter endast är åtkomliga eller behandlas från territorier utanför EES där Europeiska kommissionen har bestämt att det ifrågavarande territoriet garanterar en adekvat skyddsnivå (ett så kallat "vitlistat" territorium) eller då det inte finns något beslut av Europeiska kommissionen, ska det finnas lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Till exempel, om dina personuppgifter är åtkomliga eller behandlas från ett område utanför EES som inte är vitlistat, kan lämpliga skyddsåtgärder tillhandahållas genom standardiserade uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits av Europeiska kommissionen (så kallade "standardklausuler").

Vi har också skyldighet att se till att dina personuppgifter, vilka finns tillgängliga eller behandlas av oss, våra tjänsteleverantörer och aktörer som är verksamma utanför EES, behandlas säkert och skyddas mot obehörig tillgång, förlust eller förstörelse, olaglig behandling och all behandling som strider mot ändamål angivna i denna integritetspolicy.

Fråga oss gärna om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder som används för att skydda dina personuppgifter när de behandlas utanför EES (se avsnittet "Hur du kan kontakta oss").

Dessutom kan vi dela dina personuppgifter med andra organisationer under följande omständigheter:

•    om vi är skyldiga enligt gällande lag eller en offentlig myndighet att dela information om dig;
•    om vi behöver dela information om dig för att etablera, utöva, försvara eller skydda vårt företags rättigheter, egendom eller säkerhet, våra kunder eller andra. Detta inkluderar i vissa fall utbyte av information med andra organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier; och 
•    till efterföljande rättsinnehavare eller ersättningsoperatörer av hela eller delar av våra respektive verksamheter/företag.

Hur vi använder cookies
Vi använder cookies för att våra system ska kunna känna igen din enhet så att vi kan anpassa och förbättra din kundupplevelse när du använder vår webbplats och vi kan då förse dig med relevant onlineannonsering. Vänligen se avsnittet ”Personuppgifter som vi samlar in om dig, hur de används och varför, inklusive den rättsliga grunden för vår behandling” på http://hedefashionoutlet.se/cookies för mer information.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka informationen samlas in (se avsnittet "Personuppgifter vi samlar om dig, hur de används och varför, inklusive den rättsliga grunden för vår behandling" för detaljer om de relevanta syftena). Vid beslut av relevanta lagringsperioder, beaktar vi faktorer som inkluderar:

•    juridiska skyldigheter enligt gällande lag för att behålla data under en viss tidsperiod, till exempel redovisningsskyldigheter;
•    stadga för begränsningar enligt gällande lag;
•    (potentiella) tvister; och
•    riktlinjer utfärdade av relevanta nationella dataskyddsmyndigheter. 

I annat fall raderar vi din information på ett säkert vis när de inte längre behövs för de ändamål för vilka informationen samlats in.

Vår policy om barns personuppgifter
Vi samlar inte medvetet in personuppgifter för barn under 16 år, utan föregående samtycke eller godkännande av barnets vårdnadshavare.

Dina rättigheter
Enligt lagen har du följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter. Ytterligare information och råd om dina rättigheter kan erhållas från din nationella dataskyddsmyndighet. Såvida du vill utöva någon av dina rättigheter i relation till dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på Privacy.Hede@viaoutlets.com.

Rättigheter

Vad betyder detta?

1. Rätten att bli informerad

Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter och dina rättigheter. Det är anledningen till att vi ger dig informationen i denna integritetspolicy.

2. Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (om vi bearbetar den) och viss annan information (liknande den som anges i denna integritetspolicy). Avsikten är att du ska vara medveten om och kunna kontrollera att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar om dataskydd.

3. Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.

4. Rätt till radering

Detta kallas också "rätten att bli glömd” och betyder helt enkelt att du kan begära att vi raderar eller tar bort dina personuppgifter, då det inte finns någon tvingande orsak för oss att fortsätta använda dem. Detta är inte en allmän rätt till radering, det finns undantag.

5. Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att "blockera" eller hindra vidare användning av dina personuppgifter. När behandlingen är begränsad, kan vi fortfarande lagra dina personuppgifter, men får inte använda dem vidare. Vi har listor över personer som har begärt att deras personuppgifter ska "blockeras" för att säkerställa att begränsningen respekteras i framtiden.

6. Rätt till dataöverföring

Du har rätt att erhålla och återanvända dina personuppgifter för egna syften i olika tjänster. Väljer du exempelvis att byta till en ny leverantör, kan du flytta, kopiera eller överföra dina personuppgifter mellan våra IT-system och deras, tryggt och säkert, utan att det påverkar användbarheten.

7. Rätt till invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot vissa typer av behandling, inklusive behandling för direktmarknadsföring (vilken vi endast gör med ditt samtycke).

8. Rätt att återkalla samtycke

Om du har gett ditt samtycke till direktmarknadsföring har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet ska inte påverka lagligheten av tidigare behandling, men från det att du återkallar ditt samtycke kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter. Vilket nämnts ovan, vi kan kanske inte ge dig alla centrets förmåner om du återkallar samtycket.

9. Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål om hur vi hanterar eller behandlar dina personuppgifter till Datainspektionen (den svenska datakyddsmyndigheten).

Vi är enligt lag skyldiga att agera på förfrågningar och tillhandahålla information gratis, utom när dina önskemål är uppenbart ogrundade eller överdrivna (särskilt på grund av deras repetitiva karaktär) i vilket fall vi kan ta ut en rimlig avgift (med hänsyn till de administrativa kostnader som uppkommer för att tillhandahålla informationen, meddelandet eller vidta den begärda åtgärden) eller vägra att agera på begäran.

Vänligen beakta din förfrågan ansvarsfullt innan du skickar in den. Vi kommer att svara på din förfrågan så fort vi kan. Vanligtvis kommer det att ligga inom en månad från det att vi mottar din förfrågan, men om förfrågan kommer att ta längre tid att hantera så kommer vi att meddela dig detta. 
För mer information om hur du skickar en förfrågan, se avsnittet "Hur du kan kontakta oss".

Länkar till andra webbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av icke-relaterade företag och personer ("Tredje parts webbplats"). Dessa länkar är endast avsedda för din information. Att vår webbplats har en länk till en tredje parts webbplats betyder inte att vi accepterar något ansvar för denna tredje parts webbplats, dess innehåll eller användning, liksom användningen av funktioner, produkter och / eller tjänster som görs tillgängliga via den tredje partens webbplats. Vi har ingen kontroll över tredje parts webbplatser eller den information eller det material som finns på dem och vi har inte undersökt, övervakat eller kontrollerat tredje parts webbplatser för dess exakthet, fullständighet eller överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats till följd av din användning av, eller tillit till, tredje parts webbplatser eller den information eller det material som finns på dem. Du besöker och använder tredje parts webbplatser på egen risk.

Ändringar i denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy, så kontrollera gärna vår sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om ändringar. Om du är medlem av VIP-programmet eller Fashion Club eller har anmält dig för att få vårt nyhetsbrev, kommer vi också att meddela dig om ändringar via e-post.

Hur du kan kontakta oss
Såvida du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i relation till dina personuppgifter, kontakta oss på Privacy.Hede@viaoutlets.com.

Detaljer om de personuppgifter vi samlar in om dig, hur de används och varför, inklusive den rättsliga grunden för vår behandling

Typ av interaktion med oss

Typer av personlig data vi samlar in

Syftet med behandlingen (hur och varför använder vi dina personuppgifter)

Rättslig grund för behandling

Personuppgiftsansvarig(a) för personuppgifter

Att besöka och använda vår webbplats

Vi samlar in cookies från din enhet när du besöker vår webbplats.

Vänligen läs vår cookiepolicy, tillgänglig på http://hedefashionoutlet.se/cookies för mer information.

Cookies gör det möjligt för våra system att känna igen din enhet så att vi kan,

 • tillhandahålla viktiga funktioner och funktionalitet på vår webbplats,
 • förbättra hur vår webbplats fungerar genom att ge dig personlig tillgång och en förbättrad webbplats,
 • övervaka och analysera användningen av vår webbplats för att förbättra dess prestanda,
 • leverera den onlineannonsering som vi anser är mest relevanta för dig och
 • mäta effektiviteten i vår marknadsföringskommunikation.

Vänligen läs vår cookiepolicy, tillgänglig på http://hedefashionoutlet.se/cookies för mer information, inklusive hur man accepterar eller avvisar nya cookies och raderar befintliga cookies.

Genom att besöka vår webbplats med dina webbläsarinställningar som är anpassade för att acceptera cookies, godkänner du att använda vår webbplats och samtycker till vår användning av cookies enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och vår cookiepolicy, tillgänglig på http://hedefashionoutlet.se/cookies.

 

 • Centre Propco

 

VIP-programmet

Vi samlar in informationen som du ger oss när du registrerar dig för vårt VIP-program samt ytterligare information du tillhandahåller för att uppdatera dina registreringsuppgifter från tid till annan. Denna information inkluderar din e-postadress.

Vi samlar även in information om de inköp du gör i centret, inklusive de butiker du handlar i samt transaktionsdetaljer (inklusive datum, tid och värde för transaktionen). Vi samlar in den här informationen när du skannar din unika kod i en centerbutik när du handlar (vi måste samla in denna information för att kunna erbjuda dig alla förmåner i VIP-programmet).

För att du ska kunna registrera dig som medlem i VIP-programmet måste du godkänna villkoren för VIP-programmet, som finns tillgängliga på http://hedefashionoutlet.se/vip-anvandarvillkor.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig medlemskap och deltagande i VIP-programmet, inklusive tillgång till de olika förmånerna i VIP-programmet. Dessa förmåner inkluderar vårt nyhetsbrev, möjligheten att delta i evenemang och tävlingar, tillgång till VIP-rummet på centret, VIP-dagspass, VIP-kuponger, kuponger och specialerbjudanden.

I synnerhet behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • förstå dina behov och ge dig förmåner som du kan begära som en del av ditt medlemskap i VIP-programmet: Vi använder dina personuppgifter så att vi kan hantera förmånerna i VIP-programmet som du väljer att använda eller delta i;
 • hantera och förbättra VIP-programmet: Vi förlitar oss på användningen av personuppgifter för att skapa en tydligare bild av våra medlemmar både som en grupp och som individer, bland annat genom att analysera ditt shoppingbeteende, fördelarna med VIP-programmet som du väljer att använda eller delta i och de olika sätt på vilka du väljer att interagera med oss. Det hjälper oss att tillhandahålla en smidig, relevant och konsekvent tjänst samt att analysera hur vi kan förbättra VIP-programmet och de informationstekniska systemen (inklusive säkerhet) som används för att driva det;
 • skräddarsy fördelarna med VIP-programmet efter dina önskemål och skicka relevant marknadsföringskommunikation: Vi samlar in information om de inköp du gör på centret, så att vi kan ge dig alla förmåner i VIP-programmet. När vi har information om dina inköp kan vi också berätta när du kommer att bli berättigad till förmåner som baseras på din inköpsaktivitet och dina favoritaffärer så att vi kan se till att du får ta del av de typer av erbjudanden som du kommer att vara mest intresserad av. Vi kan också använda dina personuppgifter för att analysera effektiviteten av vår marknadskommunikation, för att förbättra relevansen av den marknadskommunikation vi skickar till dig och andra medlemmar över tiden.
 • förse dig med information om evenemang, specialerbjudanden, kampanjer och andra relevanta frågor som gäller centret;
 • för forskning och analys, inklusive att bjuda in dig att delta i undersökningar eller fokusgrupper som utförts av oss eller av tredje part på våra vägnar (om du har gett ditt samtycke till oss att göra det, i de fall detta krävs enligt lag): Vi bedriver forskning och analys för att förbättra VIP-programmet. Hursomhelst, om du informerar oss om att du inte vill att vi ska kontakta dig om undersökningar eller fokusgrupper, respekterar vi ditt val. Detta påverkar inte ditt medlemskap i VIP-programmet;
 • administration av ditt medlemskap i VIP-programmet: Vi använder dina personuppgifter så att vi kan meddela dig om ändringar i VIP-programmet. Vi behandlar också dina personuppgifter för att säkerställa att informationen vi har om dig hålls uppdaterad och korrekt.

Vi behandlar dina personuppgifter efter att ha fått ditt samtycke att göra det för att skicka information om de senaste nyheterna, speciella evenemang, erbjudanden, kampanjer och andra förmåner i VIP-programmet. Då denna information är en integrerad del av VIP-programmet och du inte skulle tillåta oss att kontakta dig, kommer du inte att kunna ansluta dig till VIP-programmet. Vänligen se avsnittet ”Marknadskommunikation och automatiserade beslut (inklusive profilering)” för mer information om dina val när det gäller marknadsföring.

Dessutom är det i vårt legitima intresse att samla in och använda de personuppgifter som avses i kolumnen till vänster så att vi kan:

 • ge dig en tjänst som är så användbar, trevlig och fördelaktig för dig som möjligt, bland annat genom att personifiera vår kontakt med dig och skräddarsy erbjudanden efter dina preferenser; och
 • bättre förstå vår medlemsbas så att vi kan förbättra våra tjänster och marknadsaktiviteter (vilket också kan gynna dig).

Det kan vara nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla kontraktet mellan oss och dig i förhållande till VIP-programmet (vilket regleras av VIP-programmets villkor).

 • VIA Manco UK

 

Fashion Club

Vi samlar in informationen som du ger oss när du registrerar dig för vår Fashion Club samt ytterligare information du tillhandahåller för att uppdatera dina registreringsuppgifter från tid till annan. Denna information innehåller ditt namn, e-postadress, bostadsort, språk, kön och födelsedatum.

Vi samlar även in information om de inköp du gör i centret, inklusive de butiker du handlar i samt transaktionsdetaljer (inklusive datum, tid och värde för transaktionen). Vi samlar in den här informationen när du skannar din unika kod från e-mail, Fashion Club-kortet eller Fashion Club-appen i en av centrets butiker när du handlar (vi måste samla in denna information för att kunna erbjuda dig alla förmåner i Fashion Club).

För att kunna registrera dig som medlem i Fashion Club måste du godkänna Fashion Clubs villkor som finns tillgängliga på http://hedefashionoutlet.se/fashionclub/villkor.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig medlemskap och deltagande i Fashion Club, inklusive tillgång till de olika förmånerna i Fashion Club. Dessa förmåner inkluderar vårt nyhetsbrev, möjligheten att göra besparingar hos deltagande butiker genom att samla in lojalitetskronor på dina inköp och få tillgång till specialerbjudanden, kampanjer och rabatter.

I synnerhet behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • förstå dina behov och ge dig förmåner som du kan begära som en del av ditt Fashion Club-medlemskap: Vi använder dina personuppgifter så att vi kan hantera förmånerna i Fashion Club som du väljer att använda eller delta i;
 • hantera och förbättra Fashion Club: Vi förlitar oss på användningen av personuppgifter för att skapa en tydligare bild av våra medlemmar både som en grupp och som individer, bland annat genom att analysera ditt shoppingbeteende, förmånerna i Fashion Club som du väljer att använda eller delta i och de olika sätt på vilka du väljer att interagera med oss. Det hjälper oss att tillhandahålla en smidig, relevant och konsekvent tjänst samt att analysera hur vi kan förbättra Fashion Club och de informationstekniska systemen (inklusive säkerhet) som används för att driva det;
 • skräddarsy förmånerna i Fashion Club efter dina önskemål och skicka relevant marknadsföringskommunikation: Vi samlar in information om de inköp du gör på centret, så att vi kan ge dig alla förmåner i Fashion Club. När vi har information om dina inköp kan vi också berätta när du kommer att bli berättigad till förmåner som baseras på dina inköpsaktiviteter och dina favoritaffärer så att vi kan se till att du skickas de typer av erbjudanden som du kommer att vara mest intresserade av. Vi kan också använda dina personuppgifter för att analysera effektiviteten av vår marknadskommunikation för att förbättra relevansen av den marknadskommunikation vi skickar till dig och andra medlemmar över tiden.
 • Vi kan även ge dig information om evenemang, specialerbjudanden, kampanjer och andra relevanta frågor som gäller centret;
 • för forskning och analys, inklusive att bjuda in dig att delta i undersökningar eller fokusgrupper som utförs av oss eller av tredje part på våra vägnar (om du har gett ditt samtycke till oss att göra det, då detta krävs enligt lag): Vi bedriver forskning och analys för att förbättra Fashion Club. Hursomhelst, om du informerar oss om att du inte vill att vi ska kontakta dig om undersökningar eller fokusgrupper, respekterar vi ditt val. Detta påverkar inte ditt medlemskap i Fashion Club; and
 • administration av ditt medlemskap i Fashion Club: Vi använder dina personuppgifter så att vi kan meddela dig om ändringar i Fashion Club. Vi behandlar också dina personuppgifter för att säkerställa att informationen vi har om dig hålls uppdaterad och korrekt.

Vi behandlar dina personuppgifter efter att ha fått ditt samtycke att göra det för att skicka dig marknadskommunikation om förmånerna i Fashion Club. Vänligen se avsnittet ”Marknadskommunikation och automatiserade beslut (inklusive profilering)” för mer information om dina val när det gäller marknadsföring.

Dessutom är det i vårt legitima intresse att samla in och använda de personuppgifter som avses i kolumnen till vänster så att vi kan:

 • ge dig en tjänst som är så användbar, trevlig och fördelaktig för dig som möjligt, bland annat genom att personifiera vår kontakt med dig och skräddarsy erbjudanden efter dina preferenser; och
 • bättre förstå vår medlemsbas så att vi kan förbättra våra tjänster och marknadsaktiviteter (vilket också kan gynna dig).

Det kan vara nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra kontraktet mellan oss och dig i förhållande till Fashion Club (vilket regleras av Fashion Clubs villkor).

 

 • VIA Manco UK

 

Nyhetsbrev (om du anmäler dig för att ta emot enbart det, och inte som en del av VIP-programmet eller Fashion Club)

Vi samlar in informationen som du ger oss när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samt ytterligare information du tillhandahåller för att uppdatera dina registreringsuppgifter från tid till annan. Denna information inkluderar din e-postadress och om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, innehåller informationen som vi samlar in även ditt personliga namn, företagsnamn, arrangör och telefonnummer.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • kunna skicka dig vårt nyhetsbrev (inklusive vårt nyhetsbrev om du har anmält dig särskilt för detta); och
 • administrera vårt kundregister vilka har anmält sig för att få vårt nyhetsbrev: Vi använder dina personuppgifter så att vi kan meddela dig om ändringar i vårt nyhetsbrev. Vi behandlar också dina personuppgifter för att säkerställa att informationen vi har om dig hålls uppdaterad och korrekt.

Vi behandlar dina personuppgifter efter att ha fått ditt samtycke att göra det för att skicka dig information om de senaste nyheterna vid centret. Vänligen se avsnittet ”Marknadskommunikation och automatiserade beslut (inklusive profilering)” för mer information om dina val när det gäller marknadsföring. Du kan när som helst avregistrera dig från den här tjänsten genom att välja länken ”avregistrera” i varje nyhetsbrev.

Dessutom är det i vårt legitima intresse att samla in och använda de personuppgifter som avses i kolumnen till vänster så att vi kan:

 • ge dig en tjänst som är så användbar och fördelaktig för dig som möjligt; och
 • bättre förstå vår medlemsbas så att vi kan förbättra våra tjänster och marknadsaktiviteter (vilket också kan gynna dig).
 • Centre Propco

Användning av Wi-Fi-anläggning när du besöker centret

Om du ansluter till Wi-Fi med din mobila enhet när du besöker centret kan du bli erbjuden att anmäla dig till VIP-programmet samtidigt. Om du väljer att göra det kan du antingen fylla i VIP-programformuläret manuellt eller registrera dig med hjälp av dina uppgifter på en tredje parts sociala nätverk ("SNS"), såsom Facebook. Om du registrerar dig med hjälp av dina SNS-uppgifter, samlar vi från denna SNS all information som du samtyckt till (genom dina sekretessinställningar i ditt SNS-konto) och denne SNS kan förse oss med. Detta inkluderar till exempel ditt namn, e-postadress och födelsedatum.

Observera att det inte är obligatoriskt att ansluta till VIP-programmet för att ansluta till Wi-Fi vid centret. Du kan ansluta utan att anmäla dig om du vill.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig medlemskap och deltagande i VIP-programmet, inklusive tillgång till de olika förmånerna i VIP-programmet. Vänligen se ovanstående rad i denna tabell om VIP-programmet för mer information.

 

Se ovanstående rad i denna tabell om VIP-programmet för att läsa mer om de rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter i samband med ditt medlemskap och deltagande i VIP-programmet.

Vi behandlar endast informationen från ditt SNS-konto som beskrivs i kolumnen till vänster efter att vi har erhållit ditt samtycke att göra det för de syften som beskrivs i ovanstående rad i denna tabell om VIP-programmet.

Du kan kontrollera informationen som vi tar emot från en SNS med hjälp av sekretessinställningarna i ditt SNS-konto. Du förstår och accepterar att en SNSs användning av information som de samlar in om dig styrs av deras integritetspolicy, och vår användning av sådan information regleras av denna integritetspolicy.

 

Om du ansluter till Wi-Fi med din mobila enhet när du besöker centret kan du bli erbjuden att anmäla dig till VIP-programmet samtidigt. Om du väljer att anmäla dig, är det personuppgiftsansvariga företaget, för alla personuppgifter du uppger, det företag som listas ovan förutom interaktionstypen för VIP-programmet.

Tävlingar och utlottningar

Vi samlar in den information du förser oss med när du deltar i en tävling eller en utlottning som vi håller i. Det kan skilja sig åt beroende på vilken typ av tävling eller utlottning vi gör, men det kommer sannolikt att innehålla ditt namn, e-postadress, mobilnummer och postadress.

Vi behöver dina personliga uppgifter för att kunna genomföra tävlingen eller utlottningen som du har anmält dig till samt för att kunna informera dig om dess resultat.

För att kunna genomföra tävlingen eller utlottningen måste vi samla in och använda de personuppgifter som avses i kolumnen till vänster, till exempel för att informera dig om resultatet.

 

 • Centre Propco

Beträdande av ett område i centret där vi arbetar med övervakningskameror

Vi arbetar med övervakningskameror vid centret i begränsade områden där vi har identifierat ett behov för detta och där andra lösningar är ineffektiva för att uppnå de syften som beskrivs i kolumnen till höger. Detta innebär att om du besöker centret kan du filmas av en övervakningskamera.

Det finns tydliga skyltar i områden med övervakningskameror.

Övervakningskameror används vid centret för att:

 • övervaka säkerheten vid centret;
 • värna om säkerheten för besökare och personal på centret; och
 • förebygga och upptäcka brottslighet.

 

Det ligger i vårt legitima intresse att samla in och använda de personuppgifter som avses i kolumnen till vänster så att vi kan tillhandahålla en säkrare och tryggare miljö för besökare och personal vid centret och för att skydda våra och VIA Outlets egendomar.

Observera att tillgång till bilder från övervakningskameror är begränsade till behörig personal hos VIA Outlets och vår säkerhetsleverantör som behöver ha tillgång för att uppnå de ändamål som beskrivs i kolumnen till vänster. Dessutom kommer tillträde till bilder att ges till brottsbekämpande organ, under vissa omständigheter, för att förhindra och upptäcka brottslighet.

 • Centre Propco

Användning av parkeringsplatserna vid centret

Vi arbetar med igenkänningssystem för registreringsskyltar vid centret då vi har identifierat ett behov för detta och där andra lösningar är ineffektiva för att uppnå de syften som beskrivs i kolumnen till höger. Detta innebär att om du använder bilparkeringen vid centret kommer ditt fordons registreringsskylt att filmas.

Det finns tydliga skyltar i de områden där igenkänningssystem för fordons registreringsskyltar används.

Ett igenkänningssystem för fordons registreringsskyltar används inom parkeringen vid centret för att förebygga och upptäcka brottslighet.

Dessutom sammanfattar vi information om det land där ditt fordon är registrerat för att genomföra statistisk analys av centrets geografiska attraktion och bygga upp en tydligare bild om vår kundbas som en grupp. Detta hjälper oss att utarbeta hur vi kan förbättra centret och ge bättre service till våra besökare.

 

Det ligger i vårt legitima intresse att samla in och använda de personuppgifter som avses i kolumnen till vänster så att vi kan:

 • tillhandahålla en säkrare och tryggare miljö för besökare och personal; samt
 • bättre förstå vår kundbas som en grupp så att vi kan förbättra centret (vilket också kan gynna dig).

Observera att tillgång till igenkänningssystem för fordons registreringsskyltar är begränsad till behörig personal hos VIA Outlets och vår säkerhetsleverantör som behöver ha tillgång för att uppnå de ändamål som beskrivs i kolumnen till vänster. Dessutom kommer tillträde till systemet att ges till brottsbekämpande organ, under vissa omständigheter, för att förhindra och upptäcka brottslighet.

Övrig behörig personal hos Via Outlets har tillgång till sammanfattad information om de länder där besökarnas fordon är registrerade men inte till fordonens registreringsskyltar.

 • Centre Propco

Kontakta oss

Om du kontaktar oss angående denna integritetspolicy via, till exempel, e-post, kan vi föra ett register över den korrespondensen samt eventuella personuppgifter som du uppger, till exempel ditt namn och din e-postadress.

Vi använder dina personuppgifter så att vi kan svara på din kommunikation.

Det ligger i vårt legitima intresse att samla in och använda de personuppgifter som avses i kolumnen till vänster så att vi kan betjäna våra kunders behov.

 

Om du kontaktar oss om någon av de interaktionstyper som beskrivits ovan, är de personuppgiftsansvariga företagen, för samtliga personuppgifter som du tillhandahåller, de företag som anges bredvid aktuell typ av interaktion.