VIP Användarvillkor

Datum: 2018-03-02

Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar vårt VIP-medlemskapsprogram ("VIP-programmet"). Genom att registrera dig för att få nyhetsbrev från Hede Fashion Outlet ("Centrumet"), går du med i VIP-programmet.

Läs dessa Villkor noga innan du går med i VIP-programmet. Genom att ansluta dig till VIP-programmet godkänner du att du är bunden av dessa villkor.

VIP-programmet på Centrumet drivs och tillhandahålls av Hede Fashion Outlet AB, (organisationsnummer 556575-4750) med huvudkontor på Kungsparksvägen 80, 434 39 Kungsbacka. Hänvisningar i dessa villkor till "vi" eller "oss" är till denna enhet.

Den personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter du lämnar till oss som en del av VIP-programmet är VIA Manco (UK) Limited, är ett privat aktiebolag med hemvist i England, bolagsnummer 08686315, med säte på 20 Air Street, London W1B 5AN, Storbritannien.

Personuppgiftspolicyn som finns tillgänglig på http://hedefashionoutlet.se/policy innehåller ytterligare information om det personuppgiftsansvariga bolaget för VIP-programmet och om hur dina personuppgifter samlas in och används som en del av VIP-programmet.

VIP-programmet kan erbjuda medlemmar olika förmåner från tid till annan, till exempel möjligheten att delta i evenemang och tävlingar, tillgång till VIP-rummet vid centrumet (om tillgängligt), inbjudningar till privata utförsäljningar, VIP-dagspass, VIP-värdecheckar eller -kuponger såväl som specialerbjudanden (var och en "Förmån” och tillsammans, "Förmåner"). Förmåner kan vara föremål för egna ytterligare villkor. Vänligen läs dessa ytterligare villkor noggrant innan du accepterar några Förmåner. Genom att acceptera en Förmån godkänner du att du är bunden av dessa ytterligare villkor.

Dessa Villkor kan ändras när som helst av oss och, om du väljer att bli medlem i VIP-programmet, meddelar vi dig om ändringar via e-post. Den senaste versionen finns också på www.hedefashionoutlet.se eller kan hämtas på informationscentret på Hede Fashion Outlet ("Informationscenter"). Om du inte godkänner de ändringar som vi gör i dessa Villkor, kontakta oss så snart som möjligt genom att skicka ett mail till Privacy.Hede@viaoutlets.com. Genom att fortsätta använda ditt medlemskap i VIP-programmet anses du ha accepterat den senaste versionen av Villkoren.

Om vi föreslår en ändring av Villkoren som kan ha en betydande inverkan på dig, kan vi fråga efter ditt samtycke till ändringen.

Om du inte lämnar ditt samtycke till en ändring där vi har efterfrågat det (eller om du kontaktar oss för att meddela att du inte godkänner en ändring vi har informerat dig om) kommer vi att avsluta ditt medlemskap i VIP-programmet.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor vid något tillfälle är eller blir olaglig eller ogiltig av någon anledning, ska sådan ogiltighet inte påverka giltigheten av resterande del av dessa Villkor, och en sådan ogiltig bestämmelse ska ersättas med en annan bestämmelse vilken ska ha en så likartad betydelse som möjligt med den ersatta bestämmelsen.

 

1. Förmåner VIP-programmet

Förutsatt att du har delat din e-postadress med oss och samtyckt till att få marknadsföringskommunikation från oss, kan du som medlem av VIP-programmet emellanåt få olika förmåner som exempelvis möjligheten att delta i evenemang och tävlingar, tillgång till VIP-rummet vid centrumet (om tillgängligt), inbjudningar till privatutförsäljning, VIP-värdecheckar, kuponger och specialerbjudanden samt VIP-dagspass som ger dig rabatt på utvalda varor i Centrumet en viss dag. Ett VIP-dagspass är endast giltigt den dag vi utfärdar det till dig.

2. Medlemskap i VIP-programmet

Gå med i VIP-programmet

För att bli medlem i VIP-programmet måste du vara 18 år eller äldre och ha en giltig e-postadress så att vi kan kommunicera med dig om ditt medlemskap. VIP-programmet är endast för personligt bruk av medlemmar.

För att ansluta dig till VIP-programmet kan du ansöka via Centrumets hemsida genom att prenumerera på Centrumets nyhetsbrev via [INSERT LINK] eller genom att registrera dig hos Informationscentret baserat på en VIP-inbjudan du mottog via en av Centrumets turistpartners.

Medlemskapet i VIP-programmet är gratis för dig och du är inte förpliktigad att köpa några produkter eller tjänster överhuvudtaget.

Vi har full bestämmanderätt över medlemskap i VIP-programmet och vi kan därför vägra en ansökan av någon anledning. En enskild person får bara ha ett aktivt VIP-medlemskap. Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra, slå samman eller avsluta ytterligare medlemskap. Vi förbehåller oss rätten att bevaka antalet medlemmar i ett hushåll samt rätten att avsluta ett misstänkt duplicerade medlemskap.

Avslutande av ditt medlemskap och avslutande av VIP-programmet

Du kan välja att lämna VIP-programmet när som helst genom att skicka ett mail till oss på Privacy.Hede@viaoutlets.com. Alternativt kan du välja att gå ur VIP-programmet genom att välja bort marknadsföringskommunikation från oss.

Som medlem måste du hålla oss informerade om eventuella förändringar av dina personliga medlemsuppgifter. Du kan informera oss om ändringar av dina personliga medlemsuppgifter genom att skicka ett mail till oss på Privacy.Hede@viaoutlets.com. Vi ansvarar inte för förlust av några förmåner (som t.ex. VIP-värdecheckar, kuponger eller särskilda erbjudanden) som beror på att dina uppgifter är gamla eller felaktiga.

Vi kan, när som helst, efter eget omdöme och utan anledning, avsluta VIP-programmet.

Vi kan när som helst säga upp ditt medlemskap i VIP-programmet om: (i) vi avslutar VIP-programmet, (ii) vi rimligen tror att du har brutit mot dessa Villkor eller (ii) vi rimligen tror att du har uppfört dig på ett olämpligt, vilseledande eller missbrukande sätt, eller på ett sätt som är bedrägligt eller olagligt.

Vi kan efter eget omdöme ändra, avböja att utfärda, återkalla eller avbryta VIP-programförmånerna (till exempel VIP-värdecheckar, kuponger eller särskilda erbjudanden) när som helst.

3. Skyldigheter och ansvar för oss och dig

Förmånerna du får är ditt ansvar. Vi ansvarar inte för förlust som uppstår genom att du inte säkerställer deras förvaring, inklusive eventuella förlorade eller stulna VIP-dagspass.

Förmånerna du får kan inte överföras (om det inte uttryckligen nämns i det specifika erbjudandet), köpas, säljas eller på något sätt handlas med. Endast en Förmån kan användas vid varje tillfälle, och kan inte kombineras med någon annan Förmån.

Alla Förmåner har ett utgångsdatum, efter vilket de inte kan användas eller utfärdas på nytt. Förmåner som förloras eller försvinner kommer inte att återutfärdas. Förmåner är endast inlösningsbara vid den angivna platsen.

Många Förmåner vi kommunicerar till dig erbjuds av deltagande varumärken eller återförsäljare själva. Vi (om inte annat krävs enligt tillämplig lag): (i) tar inte något ansvar för de erbjudanden som erbjuds av de deltagande varumärkena eller återförsäljarna; och/eller (ii) ger några garantier avseende varorna (inklusive men inte begränsning till kvaliteten på dem) som du kan få genom erbjudandet hos det aktuella deltagande varumärket eller återförsäljaren. Du har ingen rätt att göra några anspråk mot oss eller detta VIP-program på grund av att ett deltagande varumärke eller återförsäljare inte uppfyller ett erbjudande från det deltagande varumärket eller återförsäljaren.

[Vårt ansvar, oavsett om det är baserat på (hänförlig) standard, olaglig åtgärd eller någon annan grund, är begränsat till 500 EUR.]

Ingenting i dessa Villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för: (i) dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller avsiktlig försummelse (ii) bedrägliga representationer från oss eller (iii) annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av tillämplig lag.

4. Sekretess, cookies och användning av vår webbsida

Vi är måna om att skydda våra VIP-medlemmars personliga integritet och behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd. Läs vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på http://hedefashionoutlet.se/policy för att få mer information om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas som en del av VIP-programmet. Avtalet mellan oss kräver att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vänligen läs även vår cookiepolicy som finns tillgänglig på http://hedefashionoutlet.se/node/8439 för att få mer information om hur vi använder cookies som en del av VIP-programmet, samt våra användarvillkor för webbplatsen http://hedefashionoutlet.se/node/8438 för att få mer information om hur vi arbetar med www.hedefashionoutlet.se och villkoren för hur du får använda den.

5. Hur vi kontaktar dig och hur du kan kontakta oss

Vi kontaktar dig via e-post med hjälp av de kontaktuppgifter du vid var tid har lämnat till oss.

Om du inte längre vill ha marknadsföringskommunikation från oss, lämna VIP-programmet eller informera oss om eventuella ändringar i dina personliga medlemsuppgifter, vänligen meddela oss genom att skicka ett mail till oss på Privacy.Hede@viaoutlets.com.

6. Gällande lag och jurisdiktion

Villkoren regleras av svensk lag och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol i Sverige.