Senast uppdaterad 14 mars, 2018

FASHION CLUB ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor ("villkor") styr våra medlemskapsvillkor på Fashion Club ("Fashion Club") vid Hede Fashion Outlet ("centret").

Vänligen, läs dessa villkor noga innan du går med i Fashion Club. Genom att gå med Fashion Club, ger du ditt samtycke till att följa dessa villkor.

The Fashion Club vid köpcentret drivs och tillhandahålls av Hede Fashion Outlet AB, ett privat aktiebolag, som har sitt huvudkontor på Kungsparksvägen 80, 434 39 Kungsbacka, Sverige, organisationsnummer 556575-4750. Hänvisningar i dessa villkor till "vi" eller "oss" refererar till denna enhet.

Personuppgiftsansvarig av de personuppgifter vilka du lämnar till oss som en del av Fashion Club är Via Manco (UK) Limited, ett privat aktiebolag registrerat i England med organisationsnummer 08686315, vilka har sitt huvudkontor på Henry Wood House, 2 Riding House Street, London W1W 7FA, Storbritannien.

Vår Privacy Policy (integritetspolicy) som finns tillgänglig på http://hedefashionoutlet.se/policy ger ytterligare information om Fashion Clubs personuppgiftsansvarige samt hur dina personuppgifter samlas in och används som en del av Fashion Club.

Fashion Club gör det möjligt för medlemmarna att få olika förmåner vid olika tidpunkter, inklusive möjligheten att göra besparingar i centret genom att tjäna lojalitetspoäng vid vissa inköp och få tillgång till specialerbjudanden, kampanjer och rabatter i centret (vardera en "förmån" och tillsammans, "förmåner"). Se avsnitt 1(Klubbförmåner) för mer information om Fashion Clubs förmåner. Förmånerna kan vara föremål för respektive ytterligare villkor. Vi kommer att informera om dessa ytterligare villkor när vi kommunicerar med dig angående relevanta förmåner. Vänligen läs dessa ytterligare villkor noggrant innan du accepterar relevanta förmåner. Genom att acceptera en förmån, ger du ditt samtycke till att binda dig till dessa ytterligare villkor.

Dessa villkor kan ändras närhelst av oss, och om du väljer att bli medlem i Fashion Club meddelar vi dig om eventuella ändringar via e-post. Nuvarande version kommer även att finnas tillgänglig på www.hedefashionoutlet.se eller kan erhållas på informationscentret på Hede Fashion Outlet ("Informationscentret"). Om du inte samtycker till eventuella ändringar som vi gör i dessa villkor, vänligen meddela oss snarast möjligast genom att skicka en e-post till Privacy.Hede@viaoutlets.com. Genom att fortsätta använda ditt Fashion Club-medlemskap efter att ändringarna trätt i kraft anses du ha accepterat den senaste versionen av villkoren.

Skulle vi föreslå en ändring av villkoren som kan ha en betydande inverkan för dig, kan vi be om ditt samtycke till ändringen. 

Skulle du inte ge ditt samtycke till en förändring, då vi har bett om det, (eller om du kontaktar oss för att säga att du inte godkänner en ändring som vi har informerat om) kommer vi att avbryta ditt medlemskap i Fashion Club.

Om ett eller flera villkor i detta avtal är eller blir olagliga, ogiltiga eller inaktuella, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet och dessa ogiltiga bestämmelser ska då ersättas av fullständigt giltiga bestämmelser, vilka ska vara så nära de ersatta bestämmelserna som möjligt.

Fashion Club Förmåner

Medlemskap i Fashion Club

Ansvar och skyldigheter för oss och för dig

Sekretess, cookies och användning av vår hemsida

Hur vi kontaktar dig och hur du kontaktar oss

Tillämplig lag och jurisdiktion