Senast uppdaterad: 28 augusti, 2018

Privacy Policy (Integritetspolicy)

Hede Fashion Outlet (“centret”) värnar om att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur centret samlar in och använder personuppgifter om dig om du,

 • går in på och använder webbplatsen http://hedefashionoutlet.se/ (“webbplatsen”),
 • går med i VIA Outlets VIP-program för centret,
 • går med i VIA Outlets Fashion Club för centret,
 • anmäler dig för att få nyhetsbrevet från centret,
 • deltar i tävlingar eller utlottningar som vi håller i,
 • använder Wi-Fi-anläggningen när du besöker centret,
 • beträder ett område i centret där vi arbetar med övervakningskameror,
 • använder parkeringsplatserna vid centret, eller
 • kontaktar oss i samband med något av ovanstående.

Observera att andra integritetspolicys gäller i förhållande till vår användning av dina personuppgifter annat än i samband med de typer av interaktion som anges ovan. Vi kommer att hänvisa dig till dessa policys då övrig interaktion skulle bli aktuell.

Vänligen läs denna integritetspolicy noga för mer information om:

 • Vilka vi är
 • Personuppgifter som vi samlar in om dig, hur de används och varför, inklusive den rättsliga grunden för vår behandling
 • Marknadskommunikation och automatiserade beslut (inklusive profilering)
 • Vem vi delar dina personuppgifter med
 • Hur vi använder cookies
 • Hur länge vi behåller dina personuppgifter
 • Vår policy om barns personuppgifter
 • Dina rättigheter
 • Länkar till andra webbplatser
 • Ändringar i denna integritetspolicy
 • Hur du kan kontakta oss

Du har rätt att invända mot vissa typer av behandling, inklusive behandling för direktmarknadsföring (vilken vi endast gör med ditt samtycke). För mer information, se avsnittet "Dina rättigheter".

Såvida du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i relation till dina personuppgifter, kontakta oss på Privacy.Hede@viaoutlets.com.

Vilka vi är

Personuppgifter som vi samlar in om dig, hur de används och varför, inklusive den rättsliga grunden för vår behandling

Marknadskommunikation och automatiserade beslut (inklusive profilering)

Vem vi delar dina personuppgifter med

Hur vi använder cookies

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vår policy om barns personuppgifter

Dina rättigheter

Länkar till andra webbplatser

Ändringar i denna integritetspolicy

Hur du kan kontakta oss

Detaljer om de personuppgifter vi samlar in om dig, hur de används och varför, inklusive den rättsliga grunden för vår behandling