Senast uppdaterad: Februari 2019

WEBBPLATSENS VILLKOR

Dessa villkor (”villkor”) reglerar våra regler om, och din tillgång till och användning av, http://hedefashionoutlet.se/ (”Webbplatsen”) utöver alla tillämpliga lagar och förordningar.

Vänligen läs dessa villkor noga innan du använder webbplatsen. Genom att använda webbplatsen, ger du ditt samtycke till att följa dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen använd inte webbplatsen.

Webbplatsen drivs och tillhandahålls av Hede Fashion Outlet AB, organisationsnummer 556575-4750, med registrerad adress på Kungsparksvägen 80, 434 39 Kungsbacka. Hänvisningar i dessa villkor till ”VIA Outlets”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till denna enhet.

Dessa villkor kan komma att ändras från tid till annan. Den nuvarande versionen av villkoren kommer att publiceras på den här sidan. Vänligen se till att du besöker och granskar dessa villkor regelbundet, då du kommer att anses ha accepterat dessa, samt kommer att vara bunden av sådana ändringar om du fortsätter att använda webbplatsen efter genomförandet av eventuella ändringar i dessa villkor.

Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Sekretess

Övriga villkor som kan gälla för dig

Äganderätt

Tillgänglighet och fel

Din användning av webbplatsen

Beskrivning av produkter och/eller tjänster samt övrig information

Tredje parts webbplatser

Länkar till vår webbplats

Erbjudanden från varumärken (inklusive jobberbjudanden)

Ansvar

Ersättning

Tillämplig lag och jurisdiktion

Allmänt

Frågor eller klagomål

Frågor eller klagomål
Om du har några frågor eller klagomål angående dessa villkor eller något annat ärende kan du kontakta VIA Outlets genom att skriva till oss på Hede Fashion Outlet, Kungsparksvägen 80, SE-434 39 Kungsbacka eller genom att maila oss på marketing.hede@viaoutlets.com.