Senast uppdaterad 2018-03-02

VIP Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar vårt VIP-medlemskapsprogram ("VIP-programmet"). Genom att registrera dig för att få nyhetsbrev från Hede Fashion Outlet ("Centrumet"), går du med i VIP-programmet.

Läs dessa Villkor noga innan du går med i VIP-programmet. Genom att ansluta dig till VIP-programmet godkänner du att du är bunden av dessa villkor

VIP-programmet på Centrumet drivs och tillhandahålls av Hede Fashion Outlet AB, (organisationsnummer 556575-4750) med huvudkontor på Kungsparksvägen 80, 434 39 Kungsbacka. Hänvisningar i dessa villkor till "vi" eller "oss" är till denna enhet.

Den personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter du lämnar till oss som en del av VIP-programmet är Via Manco (UK) Limited, är ett privat aktiebolag med hemvist i England, bolagsnummer 08686315, med säte på Henry Wood House, 2 Riding House Street, London W1W 7FA, Storbritannien.

Personuppgiftspolicyn som finns tillgänglig på https://hedefashionoutlet.se/cookie-policy/ innehåller ytterligare information om det personuppgiftsansvariga bolaget för VIP-programmet och om hur dina personuppgifter samlas in och används som en del av VIP-programmet. 

VIP-programmet kan erbjuda medlemmar olika förmåner från tid till annan, till exempel möjligheten att delta i evenemang och tävlingar, tillgång till VIP-rummet vid centrumet (om tillgängligt), inbjudningar till privata utförsäljningar, VIP-dagspass, VIP-värdecheckar eller -kuponger såväl som specialerbjudanden (var och en "Förmån” och tillsammans, "Förmåner"). Förmåner kan vara föremål för egna ytterligare villkor. Vänligen läs dessa ytterligare villkor noggrant innan du accepterar några Förmåner. Genom att acceptera en Förmån godkänner du att du är bunden av dessa ytterligare villkor.

Dessa Villkor kan ändras när som helst av oss och, om du väljer att bli medlem i VIP-programmet, meddelar vi dig om ändringar via e-post. Den senaste versionen finns också på www.hedefashionoutlet.se eller kan hämtas på informationscentret på Hede Fashion Outlet ("Informationscenter"). Om du inte godkänner de ändringar som vi gör i dessa Villkor, kontakta oss så snart som möjligt genom att skicka ett mail till Privacy.Hede@viaoutlets.com. Genom att fortsätta använda ditt medlemskap i VIP-programmet anses du ha accepterat den senaste versionen av Villkoren. 

Om vi föreslår en ändring av Villkoren som kan ha en betydande inverkan på dig, kan vi fråga efter ditt samtycke till ändringen.

Om du inte lämnar ditt samtycke till en ändring där vi har efterfrågat det (eller om du kontaktar oss för att meddela att du inte godkänner en ändring vi har informerat dig om) kommer vi att avsluta ditt medlemskap i VIP-programmet.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor vid något tillfälle är eller blir olaglig eller ogiltig av någon anledning, ska sådan ogiltighet inte påverka giltigheten av resterande del av dessa Villkor, och en sådan ogiltig bestämmelse ska ersättas med en annan bestämmelse vilken ska ha en så likartad betydelse som möjligt med den ersatta bestämmelsen.

Förmåner VIP-programmet

Medlemskap i VIP-programmet

Skyldigheter och ansvar för oss och dig

Sekretess, cookies och användning av vår webbsida

Hur vi kontaktar dig och hur du kan kontakta oss

Gällande lag och jurisdiktion